เขากระโดง

วนอุทยานเขากระโดง ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำซับ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว มีปากปล่องทะลุเห็นได้ชัดเจน รอบบริเวณแวดล้อมด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าขนาดเล็ก โดยเฉพาะนกนานาชนิด บนเขากระโดงยังมีโบราณสถานสมัยขอม รอยพระพุทธบาทจำลอง และพระพุทธรูปขนาดใหญ่ เป็นที่เคารพสักการะของคนในท้องถิ่น นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นไปชมทิวทัศน์ของตัวเมืองบุรีรัมย์ และไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล ป่าเขากระโดงมีพื้นที่ 6,212 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศให้เป็นวนอุทยานเขากระโดงเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม (วันปิยะมหาราช) พ.ศ. 2521 ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของสำนักงานป่าไม้เขตนครราชสีมา

 

3 Comments

 1. ชื่อ น.ส. สัตตบงกช ยิ่งงาม เลยที่ 39 .ม. 5/3 says:

  เขากระโดงเป็นแหล่งท่องเที้ยวที่หนึง ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำซับ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว มีปากปล่องทะลุเห็นได้ชัดเจน รอบบริเวณแวดล้อมด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นสถานที่ที่น่าเที้ยวมาก และ เป็นที่ๆทุกคนรู้จัก อยากเชิญชวนทุกคนมาเท๋วกัน และที่อาจาร์ได้โพดลงเว็ป เป็นการส่งเสิรมการท่องเที้ยว จังหวัดบุรีรัมย์เป็นอย่างมากเลยและ อยากให้ อาจารย์ ลงเว็ปเกี้ยวกับสถานที่อีกและช่วยให้ แพร่ความรู้ต่างๆลงเว็ปไซค์อีกด้วย และอยากให้ทุกคนเข้ามาศึกษาด้วยน่ะ ทุกเรื่องที่อาจาย์ได้โพดเป็นความรู็ที่ ดีทั้งหมดเลย และอยากให้ทุกคนช่วยกดไลท์ด้วยน่ะ

  He is a surfing holiday on the mast once. Located at Tambon Samet permeating Muang Buriram. Buriram. There is an extinct volcano. The crater through clearly. The area is surrounded by rich forest. Atlanta is a great place to know and be known to all. I invite everyone to come together like that. R and I had corn on the web. Means a new adventure. Buriram is good and I like the website about each other and help. Diffusion of knowledge through the Web site as well. I want everyone to come and study with them. Sun Valley I have all the corn is all good Oh and I want everyone to hit the highlights with you.

 2. ชื่อ น.ส. กมลพรรณ แก้วศรี เลขที่ 4 .ม. 5/3 says:

  อาจาร์ได้โพดลงเว็ป เป็นการส่งเสิรมการท่องเที้ยว จังหวัดบุรีรัมย์เป็นอย่างมากเลยและ อยากให้ อาจารย์ ลงเว็ปเกี้ยวกับสถานที่อีกและช่วยให้ แพร่ความรู้ต่างๆลงเว็ปไซค์อีกด้วย และอยากให้ทุกคนเข้ามาศึกษาด้วยน่ะ ทุกเรื่องที่อาจาย์ได้โพดเป็นความรู็ที่ ดีทั้งหมดเลย และอยากให้ทุกคนช่วยกดไลท์ รายการเสียงตามสายนี้เป็นการบอกโทษของยาไอซ์ และการแพร่ระบาดในกลุ่มของวัยรุ่น แต่นี้คือรายการที่ให้เราตระหนักถึงโทษที่จะเกิดกับตัวเรา หนูรู้สึกดีใจมากค่ะที่อาจารย์ได้มาบอกโทษของมัน หนูอยากให้อาจารย์บอกถึงโทดอีกมากมาย ที่จะเกิดขึ้นกับวัยรุ่น ช่วยกัยบอกกับเพือนๆด้วยน่ะ เข้ามาดูเว็ปๆซค์

  I had corn on the web. Means a new adventure. Buriram is good and I like the website about each other and help. Diffusion of knowledge through the Web site as well. I want everyone to come and study with them. Sun Valley I have all the corn is all good Oh and I want everyone to hit the highlights. The line item is the penalty for drug dealers. And the spread of a group of teenagers. However, we are aware that this is a list of the penalties that will be with us. I feel very happy to tell you that I have taken of it. I said to Tony I want to do. That will happen to youths. Gus told me that before with my order. Check out the website Gurevich.

 3. นางสาว สุวนันท์ บุญรัมย์ ม.๕/๓ เลขที่ ๓๐ says:

  อยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำส่งต่างๆให้มากขึ้นไม่ว่าจะเรื่องอะไร แม้กระทั้งการนำพวกเราสู้ประเทศอาเซียน หนูดีใจมากเลยค่ะ ที่ได้ทำงานกับเพือนๆที่มาจากโครงการนี้หนูอยากให้มีอีก และหนูอยากให้เพือนๆมาศึกาาหาความรู้จากโครงการ และ เว็ปไซค์ หนูอยากให้มีผู้ใจดีมอบทุนการศึกษาให้กับเพือนๆที่มีความสามารถ หนูอยากให้อาจารย์สืบโครงการนี้ต่อไปเป็นรายการที่ให้ความรู้มากเลย เป็นรายการเสียงตามสายสายที่ให้ความรู้ทางด้านเสพติดที่เด็กสมัยนี้ควรรูว่ามันมีโทดมากแค่ไหนอยากให้อาจารย์ ทำรายการแบบนี้อีกเป็ยจำนวนมากและอยากให้ลงอะไรที่เกี้ยวกับโทดที่มาจากสารเสพติดอีก
  And I would like to suggest a different, more that anything. We even bring them into the ASEAN. I’m glad too. To work with in order that prior to this project I want to have another. And I want to order before you came Studies intuitive knowledge of the Web site and I would like to have a scholarship to the order before you have to. I want this project to his professor.As to know it. The following is a list of the calls that provide the drugs that kids these days should know that it is much like a master teacher. This transaction is also logged a lot and want to do it relates to the head of another substance.

Leave a Comment