วิดีโอ+คำบรรยายบางส่วน

วิดีโอนำเสนองาน + คำบรรยายบางส่วน

 

1 Comments

  1. ชื่อ นาย สมพงษ์ ปลื้มจิต เลยที่ 24 .ม. 5/3 says:

    หนูรู้สึกเป็นเว็ปไวค์ที่ให้คามรู้เป็นอย่างมากและอยากให้ฟังด้วยน่ะและช่วยติดตามเว็ปไซค์ของอาจารย์ของพวกหนูด้วยเพราะหนูคิดว่าอาจารย์สามารถสอนในสิ่งที่เราไม่รู้ได้ไม่ว่าจะในแนวใดแบบใด หนูอยากให้อาจารย์สืบต่อการเรียนการสอนในเว็ปไซร์ หนูดีใจมากค่ะที่อาจาร์ได้สอนหนูหนูอยากให้อาจารย์ทำแบบนี้อีกต่อไปค่ะ เพราหนูได้ทำงานกับเพือนๆ หนูคิดว่าเป็นวีดีโอที่น่ารัก และมีความรู้แทรกอยู่ภายในหนูอยากให้อาจารสร้างรายการแบบนี้ขึ้นอีกและอยากให้มีมากกว่านี้ และต้องการให้ทุกคนสนใจในสิ้งมที่อาจารย์บอกเรา และให้รับรู้ข่าวสารต่างๆของสิ่งทึ่อยูในเว็ปไว์ และอยากให้มีผู้สนับสนุนโครงการนี้ดัวย

    I feel a web Zweig at Threat learned a lot and want to listen to you and help track the Web site of the Masters of the mouse, because I think that the teachers can not teach what we do not know whether in Supports any kind. I want teachers to continue teaching in the website. I am very glad that my uncle had taught me I want to be Jardine I do not anymore. Basil I work to suit the situation. I think the video is cute. And I want to insert in the list of these teachers, and I have more than this. And I want everyone to look at the teacher told us. And a different perception of what is in the web offset Aws. Want to support this project and the Dutch.

Leave a Comment