ลิงเจี๊ยกๆ

สิ่งของแต่ละชิ้นล้วนมีค่า มีความหมายแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับว่าเรามองมันอย่างไร ของบางอย่างมีค่าทางจิตใจกับเรา ในขณะที่คนอื่นอาจมองว่ามันเป็นของไร้สาระ หรือไม่มีคุณค่าอะไร เรื่องเล็กๆแบบนี้จะสะท้อนให้เราเห็นว่า การที่เรารักและชื่นชอบในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่จำเป็นว่าคนอื่นจะต้องเห็นคล้อยตามด้วย ขอเพียงแค่เรามีความสุขและคนอื่นไม่เดือดร้อนก็เพียงพอแล้ว

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment