สื่อรณรงค์…หนูไม่เอา…ฺฺBTT

No Comments

สื่อรณรงค์…หนูไม่เอา…ฺฺBTT
ถ่ายทำโดยกลุ่มเด็กและเยาวชนต้นกล้าความดี โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์