เล่าเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติตค่ะ

1 Comment

วันนี้พาเพื่อนๆ ในทีมกิจกรรมออกมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติตค่ะ โดยได้รับความสนใจจากเพื่อนๆในห้องเรียนเป็นอย่างดี ตอนนี้แนวทางการทำงานเริ่มเดินหน้าไปด้วยดีค่ะ วันนี้เริ่มต้นจากการให้ข้อมูลก่อนค่ะ หลังจากนั้นกิจกรรมต่างๆ ก็จะเริ่มขึ้นตามแผนที่เราวางไว้ในบันทึกการประชุม

โครงการสานสายใจสายใยพี่น้อง

No Comments

กิจกรรมแรกของเราในวันนี้คือ กิจกรรมโครงการสานสายใจสายใยพี่น้อง โดยการจับคู่สายรหัส พี่-น้อง ในโรงเรียน เพื่อให้ได้มีความใกล้ชิดและสนิทกันมากยิ่งขึ้น เพื่อให้รุ่นพี่ในโรงเรียนได้เข้ามาช่วยดูแลรุ่นน้องได้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น เมื่อน้องมีปัญหาหรือข้อสงสัยในเรื่องการเรียน เรื่องความรัก หรือเรื่องใดก็ตาม พี่ๆสามารถให้ความช่วยเหลือ หรือให้คำแนะนำกับน้องๆ ในเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี More

บันทึกการประชุม

1 Comment

พวกเราเริ่มต้นทำงานทันที หลังจากที่เดินทางไปรับมอบเงินทุนสนับสนุนการทำกิจกรรมในโครงการ ASEAN Youth Anti-drug 3 Spots : Skit – Radio – Media Anti–Ice โดยในเบื้องต้น ได้ประชุมวางแผนงานกัน และกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 15-30 สิงหาคม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

More

Newer Entries