มอบรางวัล – การประกวดดนตรี – วาดภาพ

No Comments

มอบรางวัล – การประกวดดนตรี – วาดภาพ โครงการ ASEAN YOUTH ANTI DRUG ตลอด 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 สิงหาคม 2555 นอกจากจะมีขบวนประเทศอาเซี่ยนทั้ง 10 ประเทศนำขบวนการทักทาย น้อง ๆ ในโรงเรียนที่ได้รับความร่วมมื่อจากพี่ ๆ ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย ที่เป็นหัวใจและสีสรรค์ คือการเชิญชวน น้อง ๆ พี่ ๆ จำนวน 1661 คน ร่วมต่อต้านยาเสพติดและปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติด และ กล่าวคำว่า “JUST SAY NO” ด้วยการประกวดดนตรี และการประกวดวาดภาพ (Cooperation ระหว่าง สาระการเรียรู้ศิลปะ ร่วมกับกลุ่มเยาวชนต้นกล้าความดี) เอาภาพการมอบรางวัลขวัญและกำลังใจมาฝากจ๊า……ส่วนภาพตอนเย็นเราจะเอามาภาพ จ๊า

More

โครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน

No Comments

โครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน ดาบตำรวจ อรรถพล เกรัมย์ ผช.หมู่ (ป) สถานนีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ ศิษย์เก่าโรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในโรงเรียนและบริเวณรอบ ๆ สถานศึกษา
- เกี่ยวกับตัวนักเรียน ระเบียบวินัย ข้อบังคับต่าง ๆ
- ยาเสพติด การป้องกัน การแพร่ระบาด โรงเรียนสีขาว ต่อต้านการเสพ ค้า
- การก่อเหตุทะเลาะวิวาท ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และนักเรียนกับบุคคลอื่นๆ
- การจารจร การสวมหมวกนิรภัย กฏระเบียบจ้อบังคับต่าง ๆ ดูแลปัญหาชู้สาว และอื่น ๆ มากมาย

More

Skit Ant Ice – โดยขบวน PARADE ชาวลาว

No Comments

ASEAN YOUTH ANTI DRUG ON TOUR (PARADE) วันนี้ตอนเช้าหน้าเสาธง 8.10 – 8.30 น. เพิ่มรูปแบบการจัด Skit Ant Ice กลุ่มเยาวชนต้นกล้าความดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ช่วยกันทำงาน โดยจัดขบวน PARADE แต่งกายเป็นชาวลาว เดินขบวนมาแนะนำประเทศ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติดและผนึกกำลังประกาศสู้ต่อภัยสังคม

More

กิจกรรมเปิดลานโลกดนตรี

No Comments

ASEAN YOUTH ANTI DRUG ON TOUR (AT LAUCH) เปิดลานโลกดนตรี ประกวดวงดนตรีขับขานในช่วงพักเที่ยง (12.00 – 13.00 น.) มีวงดนตรีที่เข้าร่วมประกวด 6 ทีม มีผู้เข้าชมเกินคาด เพลงบังคับคือ “น้ำตาแม่” และเพลงอิสระ 1 เพลง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในเที่ยงนี้มากมายทั้ง กล่อง 4 มิติเดินให้ข้อมูลพี่ ๆ น้อง ๆ ตลอดงาน สนุกและมีความสุข จังเลย….

More

Anti ICE – กล่อง 4 มิติ

No Comments

ASEAN YOUTH ANTI ICE – The fourth dimension. ASEAN YOUTH ANTI DRUG ON TOUR (AT LAUCH ) เปิดลานโลกดนตรี ประกวดวงดนตรีขับขานในช่วงพักเที่ยง (12.00 – 13.00 น.) มีผู้เข้าชมเกินคาด – ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในเที่ยงนี้มากมายทั้ง กล่อง 4 มิติเดินให้ข้อมูลพี่ ๆ น้อง ๆ ตลอดงานสนุกและมีความสุข จังเลย…. สร้างความรตะหนักรู้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากมาย

More

กิจกรรมการแสดงละครใบ้ ICE – FRIEND

No Comments

Anti ICE – Drama เพียง 1 วันทำอะไรดี ๆ ได้มากมาย กิจกรรมการแสดงละครใบ้ เรื่อง ICE – FRIEND ช่วงหลังเลิกเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ร่วมพลังฝึกซ้อมการแสดงละครใบ้ เป็นเวลาเกือบ 2 ชั่วโมง เพื่อแสดงให้เยาวชนในโรงเรียนเห็นความสำคัญ เห็นพิษภัย ตระรู้ในการเอาตัวรอดจากยาเสพติด โดยเฉพาะยาไอซ์ที่ทวีความรุนแรงในสังคมไทย และเล็งเห็นมิตรภาพการสร้างสัมพันธ์ที่ดีของเพื่อน

More

ฝึกซ้อมละครหน้าขาวเรื่อง Rubbish Man

No Comments

ปล่อยของแบบเด็ก ๆ ตอนละครหน้าขาว – 22 Skit เบื้องหลังความสำเร็จ การฝึกซ้อม ๆๆ กว่าจะมาเป็น ละครหน้าขาว เรื่อง Rubbish Man วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ตอนเช้าหน้าเสาธง

More

ทางเลือกของจ่อย (Skit 21)

No Comments

Skit 21 August 2012 ทีมแกนนำกลุ่มเยาวชนต้นกล้าความดี โรงเรียนภ้ทรบพิตร จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวแนะนำเปิดโครงการ Asean Youth Anti – Drug (3 Spots : Skit- Radio – Media Anti – Drug) ดำเนินกิจกรรมเดินหน้า เพื่อรณรงค์ให้กลุ่มเยาชนในสถานศึกษาเห็นพิษภัยของยาเสพติด และยาไอซ์

More

จัดรายการเสียงตามสาย (Radio Anti-Ice)

No Comments

พี่ ๆ บรรยากาศรอบ ๆ โรงเรียนของผู้ฝัง รับฟังเสียงตามสายในการจัดรายการวิทยุ – เสียงตามสาย
ทีมงานยุวทูต DJ น้อย ประธานนักเรียนประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ช่วงพักเที่ยง 12.10 – 12. 30 น. ประชาสัมพํนธ์โครงการ Asean Youth Anti – Drug ของกลุ่มเยาวชนต้นกล้าความดี ให้ความรู้เสียงตามสายเล่าเริ่องพิษภัยของยาเสพติด ยาไอซ์ เที่ยงวันกันเอง ในโรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

More

เปิดตัวโครงการ Skit Anti-Ice

No Comments

เตรียมความพร้อมเปิดตัว Skit Anti – ICE ในตอนเช้า ๆ เปิดโลกสดใส เรียนรู้สิ่ง ดี ๆ ผ่านการเรียนรู้จากนิทาน แสดงละครหน้าขาว ละครใบ้หน้าเสาธง และใช้เวลาว่างเดินสายขยายผลตามห้องต่าง ๆ เพื่อรณรงค์ปลูกฝังคุณธรรม สร้างสรรคฺจินตนาที่ให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2555

More

Older Entries Newer Entries