ฝึกซ้อมละครหน้าขาวเรื่อง Rubbish Man

No Comments

ปล่อยของแบบเด็ก ๆ ตอนละครหน้าขาว – 22 Skit เบื้องหลังความสำเร็จ การฝึกซ้อม ๆๆ กว่าจะมาเป็น ละครหน้าขาว เรื่อง Rubbish Man วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ตอนเช้าหน้าเสาธง

Leave a Reply