ทางเลือกของจ่อย (Skit 21)

No Comments

Skit 21 August 2012 ทีมแกนนำกลุ่มเยาวชนต้นกล้าความดี โรงเรียนภ้ทรบพิตร จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวแนะนำเปิดโครงการ Asean Youth Anti – Drug (3 Spots : Skit- Radio – Media Anti – Drug) ดำเนินกิจกรรมเดินหน้า เพื่อรณรงค์ให้กลุ่มเยาชนในสถานศึกษาเห็นพิษภัยของยาเสพติด และยาไอซ์

Leave a Reply