ละครหน้าขาวภาค 2 – Rubbish Man 1386

No Comments

หลังจากที่คนบ้าได้ทิ้งยาไอซ์ลงถังขยะก็มีกลุ่มนักเรียนกลุ่มหนึ่งมาพบนักเรียนชายที่เสพยาไอซ์ นักเรียนชายก็ได้ชักชวนให้นักเรียนกลุ่มนี้ลองเสพ แต่นักเรียนกลุ่มนี้กลับปฏิเสธแล้วเดินจากไป เมื่อเรื่องนี้ถึงฝ่ายปกครองซึ่งอาจารย์ฝ่ายปกครองดุและเข้มงวดในเรื่องของกฎระเบียบ แต่พอทราบข่าวอาาจรย์โทรแจ้ง 1386 ให้คุณหมอพานักเรียนชายกลุ่มนี้ไปบำบัดที่โรงพยาบาล

ข้อคิด ทุกคนมีโอกาสผิดพลาดกันได้ ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับโอกาส พบผู้ติดยา เสพยา หรือ แจ้งเบาะแสตามหมายเลข 1386

Leave a Reply