โครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน

No Comments

โครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน ดาบตำรวจ อรรถพล เกรัมย์ ผช.หมู่ (ป) สถานนีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ ศิษย์เก่าโรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในโรงเรียนและบริเวณรอบ ๆ สถานศึกษา
- เกี่ยวกับตัวนักเรียน ระเบียบวินัย ข้อบังคับต่าง ๆ
- ยาเสพติด การป้องกัน การแพร่ระบาด โรงเรียนสีขาว ต่อต้านการเสพ ค้า
- การก่อเหตุทะเลาะวิวาท ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และนักเรียนกับบุคคลอื่นๆ
- การจารจร การสวมหมวกนิรภัย กฏระเบียบจ้อบังคับต่าง ๆ ดูแลปัญหาชู้สาว และอื่น ๆ มากมาย

Leave a Reply