Skit Ant Ice – โดยขบวน PARADE ชาวลาว

No Comments

ASEAN YOUTH ANTI DRUG ON TOUR (PARADE) วันนี้ตอนเช้าหน้าเสาธง 8.10 – 8.30 น. เพิ่มรูปแบบการจัด Skit Ant Ice กลุ่มเยาวชนต้นกล้าความดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ช่วยกันทำงาน โดยจัดขบวน PARADE แต่งกายเป็นชาวลาว เดินขบวนมาแนะนำประเทศ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติดและผนึกกำลังประกาศสู้ต่อภัยสังคม

Leave a Reply