กิจกรรมเปิดลานโลกดนตรี

No Comments

ASEAN YOUTH ANTI DRUG ON TOUR (AT LAUCH) เปิดลานโลกดนตรี ประกวดวงดนตรีขับขานในช่วงพักเที่ยง (12.00 – 13.00 น.) มีวงดนตรีที่เข้าร่วมประกวด 6 ทีม มีผู้เข้าชมเกินคาด เพลงบังคับคือ “น้ำตาแม่” และเพลงอิสระ 1 เพลง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในเที่ยงนี้มากมายทั้ง กล่อง 4 มิติเดินให้ข้อมูลพี่ ๆ น้อง ๆ ตลอดงาน สนุกและมีความสุข จังเลย….

Leave a Reply