กิจกรรมการแสดงละครใบ้ ICE – FRIEND

No Comments

Anti ICE – Drama เพียง 1 วันทำอะไรดี ๆ ได้มากมาย กิจกรรมการแสดงละครใบ้ เรื่อง ICE – FRIEND ช่วงหลังเลิกเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ร่วมพลังฝึกซ้อมการแสดงละครใบ้ เป็นเวลาเกือบ 2 ชั่วโมง เพื่อแสดงให้เยาวชนในโรงเรียนเห็นความสำคัญ เห็นพิษภัย ตระรู้ในการเอาตัวรอดจากยาเสพติด โดยเฉพาะยาไอซ์ที่ทวีความรุนแรงในสังคมไทย และเล็งเห็นมิตรภาพการสร้างสัมพันธ์ที่ดีของเพื่อน

Leave a Reply