a182013

1 Comment

a182013

One Comment (+add yours?)

  1. สุวรรณา ดาศรี
    Aug 24, 2014 @ 14:15:30

    สถานที่ท่องเที่ยวนี้หนูเคยไปเที่ยวแล้วค่ะ สวยมาก เรือหลวงจักรีนฤเบศรเป็นเรือที่ใหญ่มากค่ะ

    Reply

Leave a Reply to สุวรรณา ดาศรี

Cancel