Archive for the Category » ยาเสพติด ภัยพิบัติร้าย ทำลายชีวิต «

เตือนภัยสังคม: ผลพวงจากภัยยาเสพติด

ก่อนส่งท้ายปีนี้ ครูปูขอหยิบยกข่าวที่กำลังเป็นที่สนใจอยู่ในขณะนี้ “คนร้ายปาดคอ ถอยรถทับ ชิงทรัพย์แท็กซี่หญิง” ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ยาเสพติด และต้องการหาเงินมาซื้อยา และเที่ยวเตร่ ทำให้เกิดปัญหาการปล้น จี้ และทำร้ายร่างกายตามมา คนบริสุทธิ์หลายชีวิตต้องมาสังเวย เพราะภัยร้ายของยาเสพติด ครูปูจึงอยากขอให้ทุกคนที่ได้ติดตามข่าวสารนี้ ช่วยกันเป็นหูเป็นตา ดูแลสอดส่องบุตรหลานของตน ให้อยู่ในครรลองคลองธรรมที่งดงาม ไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติด :)


(เจาะข่าวเด่นสรยุทธ ปาดคอ ถอยรถทับ ชิงทรัพย์เท็กซี่)

ยาเสพติด ทำลายชีวิต #1

กรุณาคลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่


ขอบคุณเนื้อหาจาก โปสเตอร์ ชุด ความรู้เบื้องต้นด้านยาเสพติด
จาก http://nctc.oncb.go.th

ยาเสพติด ทำลายชีวิต #2

กรุณาคลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่


ขอบคุณเนื้อหาจาก โปสเตอร์ ชุด ความรู้เบื้องต้นด้านยาเสพติด
จาก http://nctc.oncb.go.th

ยาเสพติด ทำลายชีวิต #3

กรุณาคลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่


ขอบคุณเนื้อหาจาก โปสเตอร์ ชุด ความรู้เบื้องต้นด้านยาเสพติด
จาก http://nctc.oncb.go.th

ยาเสพติด ทำลายชีวิต #4

กรุณาคลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่


ขอบคุณเนื้อหาจาก โปสเตอร์ ชุด ความรู้เบื้องต้นด้านยาเสพติด
จาก http://nctc.oncb.go.th